Er zijn op het gebied van Groepsdynamica veel visies en theorieën ontwikkeld. Toch is niet elke theorie toe te passen op een willekeurige groep. Ik ga graag in gesprek om samen te kunnen kijken welke theorie toe te passen is op de groep mensen waar het over gaat.

Bijvoorbeeld gericht op rollen:

In deze training leer je welke rollen er in een groep zijn, welke rol jij hebt in een groep. Ook leer je om de rollen te herkennen. Je leert wat kenmerken van die rollen zijn en op welke manier je het beste in gesprek kunt gaan met iemand die een andere rol heeft.

Gericht op persoonlijkheid:

In deze training leer je welke verschillende persoonlijkheden er zijn en hoe deze zich in jullie groep op houden. Je leert deze persoonlijkheden kennen en herkennen. Hierdoor leer je op welke wijze je het beste met de andere in gesprek kan gaan en rekening kan houden met de persoonlijkheidsstijl van de ander.