Als Trainer/docent heb ik jarenlange ervaring opgedaan bij onder andere de Politie. Behalve lessen die gaan over de vaardigheden van politiemensen, zoals schieten of vechten, heb ik ook lessen gegeven met als onderwerp:

 • (mentale) weerbaarheid;
 • Gesprekstechnieken;
 • De-escalerend optreden;
 • Leiderschap;

Verder heb ik binnen de Politie veel te maken gehad met coaching. Politiemensen die extra coaching nodig hadden.

 • Doelen stellen;
 • Prioriteiten stellen;
 • Reflecteren;
 • (Mentale) Weerbaarheid;
 • Faalangst;

Buiten de Politie heb ik opdrachten gedaan voor groepen bij Ipse de Bruggen. Hierbij ging om trainingen die maatwerk waren, speciaal ontwikkeld voor deze groep medewerkers.

IPSE DE BRUGGEN

 • Training over onderling communicieren (a.d.h.v. Deep Democracy);
 • Training over Kernwaarden en Eigenaarschap;
 • Training Feedback geven;