Normen en waarden.

Normen worden vaak verward met (kern)waarden.

Normen zijn gericht op hoe je je behoort te gedragen. Dat betekent dat zij van buitenaf zijn opgelegd. Met de zin “ Doe toch eens normaal!” wordt dan bedoeld dat iemand zich niet gedraagt zoals je je behoort te gedragen. Sommige normen komen zo vaak terug en heb je zo vaak (van anderen) gehoord, dat je ze inmiddels ook tegen jezelf zegt: ‘Ik moet …’ en “Dat is heel normaal…”.

(Kern)waarden daarentegen komen van binnenuit. Die komen zogezegd vanuit je kern. Andere woorden kunnen zijn: je hart of je ziel. Kernwaarden zijn daarom ook heel anders van toon: ‘Ik vind het belangrijk …’ 

Persoonlijke kernwaarden gaan over wat jij werkelijk belangrijk vindt in het leven.

In de training Kernwaarden gaan we in een aantal stappen aan de slag met Kernwaarden. Dat doen we door de volgende vragen te stellen:

  1. Wat zijn mijn eigen kernwaarden?
  2. Wat betekenen deze eigen kernwaarden voor mij?
  3. Wat zijn de kernwaarden van de groep?
  4. Hoe kan en ga ik de Kernwaarden in de praktijk brengen?

Vraag 1: Wat zijn mijn kernwaarden?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat iedere deelnemer van de training zich bewust wordt van wat hij of zij werkelijk belangrijk vindt in zijn of haar werk of leven. Dat doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van een waardenlijst. Door naar deze lijst te kijken ga je (her)ontdekken wat je eigenlijk al wel weet, je gaat je kernwaarden benoemen. Uiteindelijk leidt deze vraag tot een Top 3 of Top 5 van persoonlijke kernwaarden.

Vraag 2: Wat betekenen deze kernwaarden voor mij?

Door in werkvormen na te denken over deze kernwaarden leer je jezelf beter kennen door bewust te worden van dingen die je in je werk of leven écht belangrijk vindt.

Vraag 3: Wat zijn de kernwaarden van de groep?

Door met elkaar in gesprek te gaan hoor je de kernwaarden van anderen. Je hoort van elkaar wat je belangrijk vindt in het werk. Door te luisteren naar elkaar en elkaar te bevragen over de Top 3 of Top 5 leer je elkaar beter kennen. Er zijn verschillende werkvormen die dit gesprek vorm geven. Door de gesprekken kun je nieuwe en andere inzichten krijgen in je collega’s. Je wordt je bewust van de verschillende kernwaarden. Een werkvorm die goed past binnen groepsdynamica, samenwerking en binding is een gezamenlijke Top 3 opstellen. Dit kunnen dan de 3 kernwaarden van het team worden. Dit is gelijk een nieuwe start!

Vraag 4: Hoe kan en ga ik de kernwaarden in de praktijk brengen?

De laatste stap van deze training is gericht op het maken van afspraken. Persoonlijke afspraken, maar ook afspraken als groep. Als je wilt veranderen (persoonlijk en als groep) is het heel belangrijk dat je dit in hele kleine stapjes doet. Over die kleine stapjes kun afspraken maken. Hierdoor maak je veranderen overzichtelijk en haalbaar.

Wil je meer weten over dit onderwerp en wat M4O voor je kan betekenen?

Ik kom graag met in contact!

Jacco de Jong – 06-45496481