M4O ONTWIKKELT IN MAATWERK

Ieder bedrijf, instelling of organisatie krijgt of heeft te maken met veranderingen. Die veranderingen hebben invloed op persoonlijke motivatie, maar ook op de werkvloer. M4O helpt bedrijven bij deze veranderprocessen door werknemers mee te nemen op een inspirerende en motiverende manier.

Hoe werkt dat?

Intake gesprek:

In een vrijblijvend gesprek gaan we kennismaken, verwachtingen uitspreken, behoefte, probleem- en doelstelling bepalen.

Ontwikkelen van Plan van aanpak:

Aan de hand van de behoefte van de doelgroep en de probleem- en doelstelling wordt de inhoud van de training ingevuld. De inhoud is afgestemd op de groep en de wensen van de opdrachtgever, maar wordt wel bepaald door goed (literatuur)onderzoek.

In een gesprek met de opdrachtgever worden de resultaten van de “ontwikkelfase” gedeeld en ideeën voor de training besproken.

Ontwikkelen van draaiboek van de Training:

Nadat de inhoud is bepaald kan de training in elkaar gezet worden. Hierbij worden werkvormen ingezet en wordt er rekening gehouden met de doelgroep. In het draaiboek wordt alles uitgewerkt.

Geven van de training: 

Op de afgesproken dag zal de training plaats vinden. Gedurende deze dag staat de doelgroep centraal om op die manier de verandering in gang te zetten en te begeleiden. De training wordt gegeven aan de hand van het opgestelde draaiboek.

Evaluatie:

Na de training zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij gesproken worden over de training (het product) en het proces. Er wordt gesproken over de inhoud van de training, de uitkomst en op welke wijze er verder gegaan kan worden.