Een training die werknemers leert kijken naar zichzelf, de groep of het team waar zij in werken en ze bewust maken van de wijze waarop zij hun werk beleven en op welke wijze zij de volle verantwoordelijkheid van hun werk op zich kunnen nemen.

Eerst kijken naar Kernwaarden (persoonlijk en als groep), daarna kijken we naar Eigenaarschap.

Bij het kijken naar de kernwaarden stellen we deze vragen:

  1. Wat zijn mijn kernwaarden?
  2. Wat betekenen deze kernwaarden voor mij?
  3. Wat zijn de kernwaarden van de groep?
  4. Hoe kan en ga ik deze kernwaarden  gebruiken in de praktijk?

Als je bewust bent van je kernwaarden, wat jij écht belangrijk vindt je werk, dan is het goed om te kijken waarom dat zo is. Je komt dan op het terrein van motivatie, zingeving en verantwoordelijkheid. Een theorie die hier verder op inzoomt en nadenkt over je motivatie en de wijze waarop je verantwoordelijkheid kunt nemen in je werk is die over Eigenaarschap (van der Haak, P., 2018). In de training  leer je antwoord geven op vragen als:

  • Vanuit welke motivatie doe jij je werk?
  • Kun jij je werk doen?
  • Voel je waardering?
  • Kun je in je werk iets voor iemand betekenen?

Door verschillende werkvormen praten we over Eigenaarschap. Gericht op wat er in jou of de groep leeft.